Leuvebrug

Leuvebrug

14-10-2023 t/m 15-11-2023

Bekijk alle locaties

De Leuvebrug was een speciale pilot, hier werd het Bewegend Bos voornamelijk ingezet als een verkeersexperiment.

In de Prinsenstraat wordt vaak hard gereden en hier hebben de omwonenden veel last van, niet alleen qua geluid maar door de trillingen die dit hard rijden veroorzaken ontstaan er zelfs scheuren in de huizen. Verkeersdrempels aanleggen was geen optie want dit zou de trillingen alleen maar versterken. Daarom hebben we gekeken of we de vaart eruit konden halen, door een extra bocht in de rijweg te maken. Deze nieuwe situatie leverde deels langzamer rijdend verkeer op, maar zorgde ook voor gevaarlijke situaties.  

Na de evaluatie met bewoners zijn er een aantal plekken gekozen om de bakken te laten staan, nu wordt er gekeken naar hoe dit gebied anders ingericht kan worden. 

Bewegend Bos bij de Leuvebrug
Bewegend Bos bij de Leuvebrug